Sjöfartens Utbildningsinstitut

Sjöfartens Utbildnings Instituts uppdrag är att fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenterna från Sveriges två sjöbefälsskolor, Chalmers Tekniska Högskola och Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet. I möjligaste mån planerar vi även praktik till elever på Sjömansskolor.

De ombordförlagda utbildningsplatserna ställs till SUIs förfogande huvudsakligen av medlemsföretagen i Svensk Sjöfart. Vi ser positivt på att även samarbeta med rederier och managementbolag från andra länder.

För oss är det viktigt att vara lyhörda för studenternas synpunkter samt att göra en optimal praktikplanering utifrån Transportstyrelsens riktlinjer. Vi sätter stort värde på att ha ett bra samarbete med skolorna samt att skapa goda relationer med rederier och övriga samarbetspartners i branschen.

Senaste nytt

Sommarplanering pågår

Just nu pågår planeringen för de elever som ska göra praktik under sommaren. Vi hoppas att sommarplaneringen kommer att vara klar under första halvan av april månad.

Läs mer

Rederi och fartygsinformation på elevprofilen

Du som är planerad för praktik kan nu se mer information om din praktikplats på din elevprofil.

Läs mer

Skriv upp datumet för Career Event i Kalmar 2017!

Nästa "save the date" gäller den 5-6:e april 2017!

Läs mer