SUI - Sjöfartens Utbildningsinstitut

Sjöfartens Utbildnings Instituts uppdrag är att fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenterna från Sveriges två Sjöbefälsskolor, Chalmers tekniska högskola och Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet. I möjligaste mån planerar vi även praktik till elever på Sjömansskolor.
 
De ombordförlagda utbildningsplatserna ställs till SUIs förfogande huvudsakligen av medlemsföretagen i Svensk Sjöfart.  SUI har inget ansvar för antalet tillgängliga ombordförlagda utbildningsplatser utan har i uppdrag att fördela befintliga platser.
Vi ser positivt på att även samarbeta med rederier och managementbolag från andra länder.
 
För oss är det viktigt att vara lyhörda för studenternas synpunkter samt att göra en optimal praktikplanering utifrån Transportstyrelsens
riktlinjer. Vi sätter stort värde på att ha ett bra samarbete med skolorna samt att skapa goda relationer med rederier och övriga samarbetspartners i branschen. 
Webbyrå Webmind
Design Mina Former