Sjöfartens Utbildningsinstitut

Sjöfartens Utbildningsinstitut, SUI, är länken mellan sjöbefälsutbildningarna och rederinäringen. Inom utbildningarna är praktik ombord på olika typer av fartyg en obligatorisk del. SUI befinner sig mellan skolorna och rederierna för att möjliggöra att studenterna knyts till fartyg för praktik.

De ombordförlagda utbildningsplatserna ställs till SUIs förfogande huvudsakligen av medlemsföretagen i Svensk Sjöfart. Vi ser positivt på att även samarbeta med rederier och managementbolag från andra länder.

För oss är det viktigt att vara lyhörda för studenternas synpunkter samt att göra en optimal praktikplanering utifrån Transportstyrelsens riktlinjer. Vi sätter stort värde på att ha ett bra samarbete med skolorna samt att skapa goda relationer med rederier och övriga samarbetspartners i branschen.

Senaste nytt

Vi ses väl på Career Event?

Den 11 april anordnas studentmässan Career Event på Sjöfartshögskolan i Kalmar. SUI finns självklart på plats, vi ses väl där?

Läs mer

Boka in Sjölog den 21-22:e februari!

Missa inte att besöka årets "Sjölog" som är ett gyllene tillfälle för nätverkande mellan studenter och näringsliv. Eventet går av stapeln den 21-22:e februari på Lindholmen Science Park.

Läs mer

Sjötid på utländska fartyg

Är du kadett och ska göra praktik på fartyg med utländsk flagga? Du vet väl att du kan behöva ett ifyllt Sjötjänstgöringsintyg för att få räkna din sjötid.

Läs mer