Rederier

Sjöfarten erbjuder en internationell och spännande arbetsplats.
Hundratals svenska studenter gör varje år fartygsförlagd praktik hos de rederier som ställer platser till förfogande.

Här finns den information som Ditt rederi behöver för att ta emot studenter och elever, underlätta hantering och administration, avtal, löner och handledararvoden. Via inloggningen kommer Du även till elevplaneringen för Ditt rederis fartyg. På denna sidan får Du insyn i SUI:s planering, kan följa den under året och tillsammans med oss skapa en optimalt utnyttjad praktikplatsfördelning.

Logga in här

Mer om Rederier

Elevavtal samt intyg för svenska kadetter

Rederier kan välja att anställa en elev under dennes fartygsförlagda praktik. Om så sker ska det elevavtal som slutits mellan SEKO och SARF användas. Om eleven inte anställs kan det ombord behövas ett intyg/Letter of Guarantee vilket du hittar här.

Läs mer

Handledare

Här finner du som handledare ombord nyttig information som rör din uppgift. Du kan bland annat läsa om studentens bakgrund samt om riktlinjer för hur mycket tid studenten förväntas göra för att uppfylla sin fartygsförlagda utbildning.

Läs mer

Praktikperioder

Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig erfarenhet men också en förutsättning för att få ut behörighet som sjökapten eller sjöingenjör.

Läs mer

Utbildningskoder

SUI använder koder för att särskilja vilken klass och skola eleven tillhör.

Läs mer

Likabehandling

Denna utbildning har tagits fram för att öka förståelsen för vikten av likabehandling och hjälpa till att visa på var gränserna går.

Läs mer