Handledare

Nyttig information för dig som handledare ombord på fartyg

Att vara handledare innebär att du har en mycket viktig roll vid utbildning till Sjöbefäl. Dina uppgifter som handledare formas dels efter fartygets förutsättningar och behov samt utifrån de krav som Sjöfartshögskolan ställer. Under länkarna nedan finns information som är riktad specifikt till dig som är handledare.

 
  VFU Koordinator, Sjöfartshögskolan i Kalmar:

 

" Att vara handledare innebär att man kommer att få agera i olika roller, agera som coach, mentor och samordnare. Uppdraget innebär också att man måste ge support, lära ut och vara den centrala punkten. Handledarens roll är mycket viktig för oss och våra studenter. Handledaren blir en plattform mellan den praktiska yrkeskunskapen och den teoretiska yrkeskunskapen. Den plattformen är mycket viktig för att vi ska få nya bra befäl.

 
 

 

I nedan dokument går det att läsa mer om rollen som handledare, bland annat om studentens bakgrund, om den fartygsförlagda utbildningen, om återkoppling till studenten och annat som kan vara bra att ha i åtanke i mötet med studenten.

Information om fartygsförlagd utbildning - svenska 

On board training course - english version

Handledararvode

Handledararvode enl avtal är 1528 kr per månad, för studenter från sjöfartshögskolorna. Avtalet sträcker sig till den 31 mars 2018 eller tills att nya avtal träder i kraft.