Fartygsförlagd praktik

Det finns en rad saker att tänka på och tips att ta till sig som kan underlätta såväl inför praktikperioden samt under den tid du är mönstrad som elev ombord.

Innan du som elev ska mönstra på din praktik är det en mängd saker att tänka på. För att underlätta processen såväl inför som under din praktik har vi här listat en del saker som kan vara bra att tänka på. 

Tips och råd

Inför påmönstring

 • Kontakta rederiet i god tid, ca en månad före påmönstring. Datum är ungefärliga, så var förberedd.
 • Tag reda på kontaktuppgifter till fartyg, hamnagent, samt eventuellt annan kontaktperson för rederiet.
 • Tag reda på om Svenska kyrkan är representerad i de hamnar du besöker. Kyrkan är en mycket bra kontakt om du vill ha hjälp med något. Du kan söka på deras hemsida efter kontaktpersoner. www.svenskakyrkan.se Klicka på SKUT, svenska kyrkan i utlandet. Notera lämpliga telefonnummer.
 • Om rederiet har policy att ersätta extra utlägg du haft i samband med påmönstring, glöm ej ta med kvitto. Resor till och från fartyg, ersätts alltid av rederiet.
  Fråga din rederikontakt hur det förhåller sig med ersättning av extra utlägg i samband med påmönstring.

 

I samband med påmönstring

 • Observera allmänna säkerhetsregler inom hamnorådet samt ombord (ISPS).
 • Presentera er!
 • Fråga efter handledare så snart det är lämpligt.
 • Ta det lugnt och stressa inte besättningen. Det är mycket aktivitet vid alla hamnanlöp.
 • Livet ombord; känn dig för i början
  - Rätt plats i mässen?
  - Vad gäller på fritiden?
  - Integritet?
 • Kom alltid i tid.
 • Tag egna initiativ och visa intresse för dina arbetsuppgifter och livet ombord.
 • Arbeta med din journal.
 • Var inte rädd för att fråga.

 

Fritid ombord

 • Prata med din handledare ombord vad som gäller för ditt fartyg.
 • Vid landgång, var noga med tider för avgång.


Övrigt

Tänk på att du är reklampelare för dig själv, skolan och dina framtida anställningar!
Ta till vara på din tid ombord, oavsett fartygstyp.
Du står till rederiets förfogande under din praktik.
Visa hänsyn och respekt gentemot alla ombord.
Var lyhörd för att vi alla är olika.
Vårda ditt språk och använd ditt sunda förnuft.