Utbildning

I Sverige finns det två stycken Sjöfartshögskolor samt gymnasieutbildningar för sjöfart i ett flertal städer. Dessutom finns det en rad olika företag som anordnar kurser inom sjöfartsområdet.

Om du är intresserad av sjöfart och vill läsa mer om vilka utbildningar som finns tillgängliga i Sverige så hittar du utbildnings- och kursanordnare under de olika rubrikerna. Mer djupgående information finner du på respektive skolas website samt på branschsiten Satsa på Sjöfart.                                                                                                                                                                                                            

Mer om utbildning

Sjöfartshögskolor

I Sverige finns det två sjöbefälsutbildningar, en på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och en på Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer

Sjöfartsgymnasium

I Sverige kan man utbilda sig till lättmatros eller vaktgående maskinpersonal på ett antal gymnasieskolor.

Läs mer

Kortkurser

Runtom i landet finns det ett antal anordnare för kurser, på såväl grund,- som fortsättningsnivå.

Läs mer