Fakturaadresser

Fakturaadresser högskolor och gymnasieskolor

Ett rederi, med fartyg med annan flagga än svensk, kan fakturera skolan för kostnader förknippade med fartygsförlagd utbildning för en svensk kadett. Dessa kostnader innefattar t ex

  • Resekostnader
  • Kostnad för hotellövernattning
  • Kostnad för eventuell agent

Fakturaadress Chalmers

Invoicing Instructions Related To Costs For Swedish Cadets Chalmers

Fakturaadress Sjöfartshögskolan Kalmar

Faktureringsinstruktioner - fakturor relaterade till kostnader för svenska kadetter Kalmar

Härnösand Sjöfartsgymnasium

Härnösands Sjöfartsutbildning

Ref. Raymond Persson
Härnösands kommun
Fakturaenheten
871 80 Härnösand       

Märk fakturan med refnr: 66 66 50 10 Raymond Persson

Kalmar Praktiska 

Praktiska Sverige AB (Kalmar sjömansskola)
Ref. 617
HTG4113
FE 143
105 69 Stockholm

Gärna pdf faktura via mejl:  leverantorsfaktura@academedia.se

Törnströmska Gymnasiet

Törnströmska gymnasiet
Ref. Lars-Peter Bengtsson
Karlskrona kommun
Törnströmska gymnasiet
Box 79
371 21 Karlskrona

Märk fakturan med refnr: 11125

Lindholmens Tekniska Gymnasium

Lindholmens Tekniska Gymnasium
N610 Utbildningsförvaltningen
Intraservice
405 38 Göteborg

Märk fakturan med refnr: KOD 27

Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet 
Ref. Bo Nordahl
Gotlands kommun
ZZ2398
Box 1341
621 24 Visby

Öckerö gymnasieskola

Öckerö gymnasieskola
Ref. William
Öckerö Maritime Center
Box 1088
475 22  Öckerö

Sjömansskolan i Stockholm

Sjömansskolan i Stockholm
Ref. Johan Östergren
Sjömansskolan Stockholm AB
Box 9034
102 71 Stockholm

Rönnowska skolan

Rönnowska skolan
Helsingborgs stad
Skol- och fritidsförvaltningen
Ref. Rönnowska skolan
251 89 Helsingborg

Behöver du mer information som handledare?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen