Ansökan

Ansökningsperioder

Varje studieår har två anmälningsperioder, en på vårterminen mellan 15 januari - 15 februari inför praktikperioden maj till december och på höstterminen ansöker du mellan 15 september - 15 oktober för praktikperioden december till maj.  Om Du missar att ansöka tar du kontakt med elevkoordinatorn på skolan.

Ansökan

SUI:s elevplaneringsverktyg bygger på en matchning mellan fartygsprofiler och elevprofiler, där hänsyn tas till tidigare erfarenheter och praktikplatser. Elevprofilen är en sammanställning av den information SUI behöver för att placera studenter och gymnasieelever på ett effektivt sätt. 

Endast Du som är inskriven på ett högskoleprogram med sjöfartsinriktning eller sjöfartsgymnasium i Sverige har möjlighet att skapa en profil. Din profil följer Dig genom Dina fyra studieår, respektive tre år för gymnasiestudenter, så tänk på att Du som student har ansvaret för att uppdatera den under Din studietid, med genomförd praktik eller om Du har uppgifter som har ändrats eller tillkommit.

Inloggningsuppgifter till SUI:s elevplaneringsverktyg får Du av Din skola. För att kunna göra en ansökan behöver du som student ha laddat upp en bild av ditt pass på din elevprofil. Om passet inte finns uppladdat kommer det inte vara möjligt att få igenom din ansökan. Tänk på att bilden ska laddas upp under rubriken "Passport", annars kommer systemet inte känna av att det finns ett pass på din profil.

Praktiklistor

När ansökningsperioden är slut sammanställer skolan en lista över de elever som har skickat in en ansökan. En rangordning av eleverna sker utifrån avklarade kurser och betyg (undantaget från detta är innan den första praktikperioden då det inte finns några avklarade kurser och betyg att väga in och eleverna därför rangordnas slumpvis). SUI får sedan ta del av skolans praktiklista och planering sker i tur och ordning.

Hittar du inte den informationen du söker efter?

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Åk till toppen