Sjöfartsgymnasium

I Sverige kan man utbilda sig till lättmatros eller vaktgående maskinpersonal på ett antal gymnasieskolor.

 

Härnösands gymnasium

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig nyttiga erfarenheter inför arbetslivet. Vi utbildar både mot matros och befaren maskinpersonal. Utbildningen erbjuder högskolebehörighet för vidare studier vid sjöfartshögskolorna i Kalmar eller Göteborg, där du kan läsa till sjökapten eller sjöingenjör.

Våra lärandemiljöer består för däcksutbildningen av två toppmoderna fartygssimulatorer och däckslaborationslokaler. För maskinutbildningen har vi maskinhall med körbar fartygsdiesel samt en fartygsdiesel för övning av överhalningsmoment, större ångpanna med turbin, laborationslokal för överhalning av bl. a. pumpar och ventiler.

Vi har ett eget skolfartyg, där däcks- och maskineleverna gemensamt övar i de befattningar som finns ombord på ett fartyg.

Vi tillhandahåller elevboende (studentlägenheter) för elever från andra kommuner än Härnösand.

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium

 

Kalmar Praktiska gymnasium

Skolan ligger ett stenkast ifrån Linnéuniversitetets Sjöbefälshögskola vilket är perfekt om du efter gymnasiet vill studera vidare till sjöbefäl. Förutom att du får komma ut till ett eller flera rederier/fartyg (över hela världen) under din utbildning har även Kalmars Praktiska Gymnasium verkstäder och andra praktiska miljöer inne på skolan. Vi vill ge dig chansen att kunna förbereda dig inför din praktik. Under första året läser eleverna mycket säkerhets kurser och fartygskännedom, år två väljer eleven inriktning, antingen maskin (vaktgående maskinpersonal) eller däck (lättmatros). Under år två och tre sker även elevens APL (praktik) ute på svenska handelsfartyg.

På Kalmars Praktiska Gymnasium får du som elev på sjöfartsprogrammet:

  • Erbjudande att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet samt kurserna Matematik 2a och Fysik 1b1 som krävs att söka vidare studier till sjöbefäl.
  • Certifikat i sjöfartsskydd
  • Basic Safety Training utbildning
  • Läkarintyg för sjöfolk

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Kalmar praktiska gymnasium

 

Lindholmens tekniska gymnasium

Lindholmens gymnasium ligger vid inloppet till Göta Älv, mitt i Göteborg. Granne med Chalmers sjöbefälsutbildning. Teori varvas med praktik. De praktiska momenten övas i skolans fartygslabb och sedan på skolans övningsfartyg. I utbildningen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute i handelssjöfarten. Under Sjöfartsprogrammets första år väljer du inriktning, däck eller maskin. Utbildningen passar dig som drömmer om en framtid där du får arbeta till sjöss och antingen vill jobba direkt eller plugga vidare efter gymnasiet. Med sjöfartsprogrammets olika kurser kan du ansöka om de certifikat du behöver för att komma ut på sjön. Läs mer på vår hemsida om hälsokrav och de certifikat vi utbildar för.

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Lindholmens tekniska gymnasium

 

Skolans lokaler ligger på Långholmen i centrala Stockholm, där vi också har vårt skolfartyg M/S Polfors. Sjömansskolan har ca 60 elever i tre årskurser, vilket ger en hög trivselfaktor där alla känner alla, både elever och lärare.

Oavsett om du vill jobba till sjöss direkt efter studenten eller om du vill studera vidare till sjökapten eller sjöingenjör, kan du gå hos oss. Vi erbjuder samtliga kurser som krävs för att bli behörig att läsa vidare.

Under skoltiden gör du APL i handelsflottan, och efter avklarad utbildning kan du söka arbete i handelsflottan som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Du får behörighet och certifikat som gäller internationellt.

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Sjömansskolan i Stockholm

 

 

Törnströmska gymnasiet

Logotyp Törnströmska

Sjöfartsutbildningen på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona är något för dig som vill jobba till sjöss eller fortsätta på sjökaptens- eller sjöingenjörsutbildningen efter gymnasiet. Vi har nära samarbete med Sjöfarthögskolan i Kalmar och Marinbasen i Karlskrona. Törnströmska gymnasiet är en skola som erbjuder en trygg studiemiljö och som har havet som närmaste granne. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar. Sjömanskap lär du dig på Marinens segelfartyg Gladan och Falken, drift och underhåll på skolfartyget Wartena och på din praktik i Handelsflottan får du lära dig hur stora fartyg fungerar. Två inriktningar finns att välja mellan – däck och maskin. Du får alla intyg som behövs för en fortsatt karriär så väl i Marinen som i handelsflottan.

 Våra elever kommer från hela Sverige och vi ordnar elevboende i sammarbete med Karlskronahem. För att säkerställa tryggheten för elever finns också en aktivitetssamordnare som hjälper till med boende och som håller kontakt med föräldrar, elever och lärare. Våra elevundersökningar visar att vi har nära 100 procent nöjda elever efter studenten.

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Törnströmska gymnasiet

 

Vill du jobba till sjöss på last- och passagerarfartyg eller kanske inom Marinen eller Kustbevakningen?
Då ska du söka till sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet som ges i samarbete med Rederi AB Gotland och Destination Gotland.
Efter utbildningen har du behörighet att jobba på däck eller i maskin på handelsfartyg.
Utbildningen ger dig också allmän högskolebehörighet samt särskild behörighet till sjöfartshögskolan.
Elever från hela landet kan söka till denna utbildning, prata med din studie- och yrkesvägledare!
www.gotland.se/sjofart

 Läs mer om sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet

 

Öckerö Seglande Gymnasieskola

På Öckerö seglande gymnasieskola har vi havet som klassrum. De flesta av skolans elever seglar på vårt eget skolskepp T/S Gunilla. Seglingarna tar eleverna till olika länder på båda sidor av Atlanten. Skolan grundades 1999 och har nu ca 300 elever. Vi erbjuder tre program: naturvetenskap, samhällsvetenskap och sjöfart med två inriktningar, däck och maskin. Våra tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten och använder seglingarna med T/S Gunilla på olika sätt i utbildningen.På Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder vi en krävande utbildning i ett tillåtande klimat. Vi har verklighetsförankrad undervisning på riktigt genom att eleverna tillbringar tid på vårt segelskepp och i hamnar världen över.

Skolans lokaler är belägna några meter från sundet utanför Björnhuvudet på Öckerös östra sida. Du tar dig snabbt till skolan med direktbuss 290 från Nils Ericsson Terminalen eller från Järnvågen.

Öckerö seglande gymnasieskola - Med havet som klassrum (ockerogymnasieskola.se)

 

Behöver du mer information inför ditt val?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen