Praktikperioder

Studenterna som läser till sjöbefäl varvar teori med praktik och den fartygsförlagda praktiken vävs in i utbildningen på ett naturligt sätt.

Under studietiden ombord ska sjöingenjörerna göra 300 sjödagar och sjökaptenerna 360 dagar. Här hittar du en översikt av hur sjöbefälsstudenternas praktikperioder är fördelade.

Praktikperioder

Studenter som söker restpraktik tilldelas fartyg i mån av plats. 

Behöver du mer information som handledare?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen